Субота, 21.04.2018, 12:52
Вітаю Вас Гість | RSS

Здорове харчування

Головна » 2011 » Липень » 25 » Спадковість (біол.)
10:00
Спадковість (біол.)

Спадковість (біол.) Значення слова "Спадковість (біол.)" у Великій Російської Енциклопедії

Спадковість, властиве всім організмам властивість повторювати в ряді поколінь одноманітні ознаки та індивідуальності розвитку; обгрунтовано передачею в процесі розмноження від 1-го покоління до іншого матеріальних структур клітини, містять програми розвитку з їх новітніх особин. Треба сказати те, що тим Спадковість (біол.) забезпечує спадкоємність морфологічної, фізіологічної і біохімічної організації живих створінь, вдачі їх особистого розвитку, або онтогенезу. Як общебиологическое явище Спадковість (біол.) - важлива умова існування диференційованих форм життя, нездійсненних без відносного всепостоянства ознак організмів, хоча воно порушується мінливістю - появою відмінностей між організмами. Всім відомо про те, що зачіпаючи самі різні ознаки на всіх кроках онтогенезу організмів, Спадковість (біол.) проявляється в закономірності успадкування ознак, тобто передачі їх від батьків нащадкам.

Час від часу термін «Спадковість (біол.)» відносять до передачі від 1-го покоління іншому інфекційних почав (так звана інфекційна Спадковість (біол.)) яких здібностей навчання, освіти, традицій (так звана соц, або сигнальна, Спадковість (біол .)). Схоже розширення поняття Спадковість (біол.) за межі його біо та еволюційної суті спірно. Тільки у випадках, коли інфекційні агенти здатні взаємодіяти з клітинами власника аж до включення до їх генетичний апарат, відокремити інфекційну Спадковість (біол.) від звичайної проблемно. Умовні рефлекси не успадковуються, а заново виробляються кожним поколінням, але роль Спадковість (біол.) в швидкості закріплення умовних рефлексів і особливостей поведінки безперечна. Необхідно підкреслити те, що тому в сигнальну Спадковість (біол.) заходить компонент біо Спадковість (біол.)

Проби роз'яснення явищ Спадковість (біол.), пов'язані з найглибшої давнини (Гіппократ, Арістотель та ін), представляють лише історичний інтерес. Лише розтин суті статевого розмноження дозволило уточнити поняття Спадковість (біол.) і пов'язати її з певними частинами клітини. До середини 19 ст. завдяки численним дослідам по гібридизації рослин (І. І навіть не треба і говорити про те, що п. Кельрейтер тощо) накопичуються дані про закономірності Спадковість (біол.) У 1865 Г. Мендель в ясній математичній формі узагальнив результати власних тестів з гібридизації гороху. Ці узагальнення пізніше отримали назву Менделя законів і лягли в базу вчення про Спадковість (біол.) - менделізму. Практично відразу були виготовлені проби умоглядно усвідомити суть Спадковість (біол.) У книжці «Зміни домашніх вихованців і культурних рослин» Ч. Дарвін (1868) запропонував свою «тимчасову гіпотезу пангенезіса», згідно з якою від всіх клітин організму відокремлюються їх зачатки - геммули, які , рухаючись з потоком крові, осідають в статевих клітинах і утвореннях, що служать для безстатевого розмноження (нирки та ін.) Т. о., Виходило, що статеві клітини і нирки складаються з величезної кількості геммул. При розвитку організму геммули перетворюються у клітинки такого ж типу, з яких вони утворилися. Всі давно знають те, що в гіпотезі пангенезіса об'єднані нерівноцінні подання: про наявність в статевих клітинах особливих частинок,визначають наступний розвиток особини; про перенесення їх з клітин тіла в статеві. Першого положення було плідним і призвело до сучасних уявлень про корпускулярну Спадковість (біол.) 2-е, що давало підставу для представлення про спадкування придбаних ознак, виявилося неправильним. Умоглядні теорії Спадковість (біол.) розвивали також Ф. Гальтон, К. Негелі, Х. Де Фриз.

Більш детальну спекулятивну теорію Спадковість (біол.) запропонував А. Вейсман (1892). Грунтуючись на накопичених на той час даних із запліднення, він визнавав наявність в статевих клітинах особливої ??речовини - носія Спадковість (біол.) - зародкової плазми. Уявіть собі один факт про те, що видимі освіти клітинного ядра - хромосоми - Вейсман вважав вищими одиницями зародкової плазми - ідантамі. Іданти складаються з ід, розташованих в хромосомі у вигляді зерен в лінійному порядку. Іди складаються з детермінант, що визначають при розвитку особини сорт клітин, і Біофора, що обумовлюють окремі характеристики клітин. Іда містить в собі всі детермінанти, потрібні для побудови тіла особини даного виду. І навіть не треба і говорити про те, що зародкова плазма міститься лише в статевих клітинах; соматичні, або клітини тіла, позбавлені її. Щоб роз'яснити це корінна відмінність, Вейсман увазі, що в процесі дроблення заплідненого яєчка основний запас зародкової плазми (а значить, і детермінант) потрапляє в одну з перших клітин дроблення, яка стає родоначального клітинкою так званої зародкового шляху. В інші клітини зародка в процесі «неравнонаследственних ділень» потрапляє лише частина детермінант; зрештою, в клітинках залишаться детермінанти 1-го сорту, що визначають характер і характеристики конкретно цих клітин. Істотне властивість зародкової плазми - її величезне всепостоянство. Теорія Вейсмана виявилася помилковою в багатьох деталях. Але його думка про роль хромосом і про лінійне розташування в їх простих одиниць Спадковість (біол.) виявилася вірною і передбачила хромосомну теорію Спадковість (біол.) (див. нижче). Логічний висновок з теорії Вейсмана - заперечення спадкування придбаних ознак. У всіх умоглядних теоріях Спадковість (біол.) можна знайти окремі елементи, що знайшли в майбутньому доказ і більш повний розвиток в ситуації спочатку 20 ст. Генетиці. Важливі з них: а) виділення в організмі окремих ознак або параметрів, успадкування яких можливо проаналізовано належними способами, б) детермінація цих параметрів особливими дискретними одиницями Спадковість (біол.), локалізованими в структурах клітини (ядра) (Дарвін називав їх геммуламі, Де Фриз - пангенамі, Вейсман - детермінантами). Необхідно відзначити те, що в сучасній генетиці загальноприйнятим став запропонований В. Іогансеном (1909) термін ген.

Будинком стояли проби встановлення закономірностей Спадковість (біол.) статистичними способами. Один з творців біометрії - Ф. Всім відомо про те, що Гальтон застосував розроблені ним способи обліку кореляції і регресії для встановлення зв'язку між батьками і нащадками. Він визначив наступні закони Спадковість (біол.) (1889): регресії, або повернення до предків, і так званої анцестральной Спадковість (біол.), тобто дещиці Спадковість (біол.) предків в Спадковість (біол.) нащадків. Закони носять статистичний характер, стосуються лише совокупностям організмів не відкривають суті та обставин Спадковість (біол.), що могло бути досягнуто лише придопомоги експериментального дослідження Спадковість (біол.) різними способами і, спочатку гібридологічного аналізу, бази якого були закладені ще Менделем. Звичайно ж, всі ми дуже добре знаємо те, що так було встановлено закономірності успадкування високоякісних ознак: моногибридное - відмінність між схрещується формами залежить тільки від однієї пари генів, дигибридное - від 2-ух, полігібрідного - від майже всіх. Необхідно підкреслити те, що при аналізі успадкування кількісних ознак була відсутня чітка картина розщеплення, що давало привід виділяти незвичайну, так звану злиту Спадковість (біол.) і роз'яснювати її змішанням спадкових плазм схрещується форм. У майбутньому гибридологический і біометричний аналіз успадкування кількісних ознак показав, що і злита Спадковість (біол.) зводиться до дискретної, але успадкування при всьому цьому полигенное (див. Полімерія). В даному випадку розщеплення важко знайти, тому що воно відбувається за багатьма генами, дія яких на ознаку ускладнюється потужним впливом критерій зовнішньої середовища. Т. о., Хоча ознаки можна ділити на високоякісні та кількісні, визначення «якісна» і «кількісна» Спадковість (біол.) не виправдані, тому що обидві категорії Спадковість (біол.) принципово схожі.

Розвиток цитології привело до постановки вопросца про матеріальні основи Спадковість (біол.) Уперше думка про роль ядра як носія Спадковість (біол.) була сформульована О. Гертвіга (1884) і Е. Страсбургером (1884) на підставі дослідження процесу запліднення. Т. Бовері (1887) встановив особливість хромосом і розвинув гіпотезу про їх високоякісному відмінності. Він же, також Е. ван Бенеден (1883) встановили зменшення кількості хромосом в два рази при утворенні статевих клітин у мейозі. Південноамериканський учений У. Сеттон (1902) віддав цитологічне роз'яснення закону Менделя про незалежне успадкування ознак. Але справжнє обгрунтування хромосомної теорії Спадковість (біол.) було дано в роботах Т. Моргана і його школи (починаючи з 1911), в яких було показано чітку відповідність між генетичними і цитологічними даними. Було б погано, якби ми не відзначили те, що в дослідах на дрозофілі було встановлено порушення незалежного розподілу ознак - їх зчеплене успадкування. Це явище було пояснено зчепленням генів, тобто знаходженням генів, що визначають ці ознаки, в одній певній парі хромосом. Необхідно підкреслити те, що дослідження частоти рекомбінації між зчепленими генами (в результаті кросинговера) дозволило скласти карти розташування генів в хромосомах (див. Генетичні карти хромосом). Кількість груп зчеплених генів виявилося рівним кількості пар хромосом, властивих даному виду. Важливі підтвердження хромосомної теорії Спадковість (біол.) були отримані при дослідженні спадкування, зчепленого з підлогою. Звичайно ж, всі ми дуже добре знаємо те, що раніше цитологи відкрили в хромосомних наборах ряду видів тварин особливі, так звані статеві хромосоми, якими самки відрізняються від самців. В одних варіантах самки мають 2 одноманітні статеві хромосоми (XX), а самці - різні (XY), в інших - самці - 2 одноманітні (XX, або ZZ), а самки - різні (XY, або ZW). Підлога з схожими статевими хромосомами іменується гомогаметною, з різними - гетерогаметних. Дамський підлогу гомогаметен, а чоловічий гетерогаметен у деяких комах (в тому числі у дрозофіли) і всіх ссавців. Зворотне співвідношення - у птахів і метеликів. Ряд ознак у дрозофіли успадковується в суворій відповідності з передачеюпотомству Х-хромосом. Самка дрозофіли, що проявляє рецесивна ознака (див. Рецесивність), приміром білосніжну забарвлення очей, в силу гомозиготності з цього гену, що знаходиться в Х-хромосомі, передає білосніжну забарвлення очей всім синам, бо вони отримують свою Х-хромосому лише від мами. У разі гетерозиготності за рецесивним зчеплення з підлогою ознакою самка передає його половині синів. При протилежному визначенні статі (самці XX, або ZZ; самки - XY, або ZW) особи чоловічої статі передають зчеплені з підлогою ознаки дочкам, які отримують свою Х (= Z) хромосому від батька. Час від часу в результаті нерозходження статевих хромосом при мейозі з'являються самки будови XXY і самці XYY. Безсумнівно, варто згадати те, що можливі також випадки з'єднання Х-хромосом кінцями; тоді самки передають зчеплені Х-хромосоми своїм дочкам, у яких і з'являються зчеплені з підлогою ознаки. Сини ж схожі на батьків (таке спадкування називається гологеніческім). Якщо успадковані гени знаходяться в Y

хромосомі, то визначувані ними ознаки передаються лише по чоловічій лінії - від батька до сина (таке спадкування називається голандріческім). Хромосомна теорія Спадковість (біол.) розкрила внутрішньоклітинні механізми Спадковість (біол.), віддала чітке і єдине роз'яснення всіх явищ успадкування при статевому розмноженні, пояснила суть конфігурацій Спадковість (біол.), тобто мінливості.

Головну роль ядра і хромосом в Спадковість (біол.) не виключає передачі деяких ознак і через цитоплазму, в якій виявлені структури, здатні до самовідтворення (див. Спадковість цитоплазматична). Одиниці цитоплазматичної (нехромосомной) Спадковість (біол.) відрізняються від хромосомних тим, що вони не розповзаються при мейозі. Всім відомо про те, що тому потомство при нехромосомной Спадковість (біол.) відтворює ознаки лише 1-го з батьків (частіше мами). Т. о., Розрізняють ядерну Спадковість (біол.), пов'язану з передачею спадкових ознак, що знаходяться в хромосомах ядра (час від часу її іменують хромосомної Спадковість (біол.)), і в не ядерну, залежну від передачі самовідтворюються структур цитоплазми. Ядерна Спадковість (біол.) реалізується і при вегетативному розмноженні, але не супроводжується перерозподілом генів, що спостерігається при статевому розмноженні, а забезпечує константну передачу ознак з покоління в покоління, порушується лише соматичними мутаціями.

Застосування новітніх фізичних і хімічних способів, також впровадження в якості об'єктів дослідження мікробів і вірусів різко підвищили роздільну здатність генетичних тестів, привели до дослідження Спадковість (біол.) на молекулярному рівні і бурхливому розвитку молекулярної генетики. У перший раз Спадковість (біол.) К. Кольцов (повідомлено в 1927, розміщено в 1928, 1935) висунув і обгрунтував уявлення про молекулярну базі Спадковість (біол.) і про матричному методі розмноження «спадкових молекул». У 40-х рр.. 20 в. була експериментально підтверджена генетична роль дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК), а в 50-60-х рр.. встановлено її молекулярна структура і з'ясовані принципи кодування генетичної інформації (див. Генетичний код).

У міру дослідження Спадковість (біол.) на субклітинному і молекулярному рівні поглиблювалась і уточнювалося уявлення про ген. Якщо в дослідах з успадкування різних ознак ген постулював як проста неподільна одиниця Спадковість (біол.), а в світлі даних цитології його розглядали як ізольована ділянка хромосоми, то на молекулярномурівні ген - що входить до складу хромосоми ділянка молекули ДНК, здатний до самовідтворення і має специфічну структуру, в якій закодована програма розвитку 1-го або пари ознак організму. У 50-х рр.. на мікроорганізмах (південноамериканський генетик С. Бензер) було показано, що кожен ген складається з ряду різних ділянок, які можуть мутувати і між якими може відбуватися кросинговер. Так підтвердилося уявлення про складну структуру гена, розвивалося ще в 30-х рр.. Уявіть собі один факт про те, що а. С. Серебровський і Спадковість (біол.) П. Дубініним на базі даних генетичного аналізу.

В 1967-69 був здійснений синтез вірусної ДНК поза організмом, також хім синтез гена дріжджовий аланиновой транспортної РНК. Новітньої областю дослідження стала Спадковість (біол.) соматичних клітин в організмі і в культурах тканин. І навіть не треба і говорити про те, що відкрита можливість експериментальної гібридизації соматичних клітин різних видів. Дуже хочеться підкреслити те, що у зв'язку з досягненнями молекулярної біології явища Спадковість (біол.) придбали ключове значення для усвідомлення ряду біо дій, також для майже всіх вопросцев практики. Ще Дарвіну було зрозумілим значення Спадковість (біол.) для еволюції організмів. Встановлення дискретної природи Спадковість (біол.) позбавило одне з принципових заперечень проти дарвінізму: при схрещуванні особин, у яких виникли спадкові конфігурації, крайні повинні типо «розбавлятися» і слабшати в своєму прояві. Але, відповідно до законів Менделя, вони не знищуються не змішуються, а знову з'являються в потомстві в певних критеріях. Всі знають те, що в популяціях явища Спадковість (біол.) постали як складні процеси, засновані на схрещуваннях між особинами, відборі, мутації, генетико-автоматичних діях і ін На це вперше вказав С. С. Четвериков (1926), експериментально довів скупчення мутацій усередині популяції. І. І. Шмальгаузен (1946) висунув положення про «мобілізаційному резерві спадкової мінливості» як матеріал для творчої діяльності природного відбору при зміні критерій зовнішньої середовища. Уявіть собі один факт про те, що показано значення різних типів конфігурацій Спадковість (біол.) в еволюції. Еволюція розуміється як поступове і багаторазове зміна Спадковість (біол.) виду. У той же час Спадковість (біол.), що забезпечує всепостоянство видовий організації, - це корінне властивість життя, пов'язане з фізико-хім структурою простих одиниць клітини, спочатку її хромосомного апарату, і минуле довгий період еволюції. Принципи організації даної структури (генетичний код), мабуть, універсальні для всіх живих створінь і розглядаються як важливий атрибут життя.

Під контролем Спадковість (біол.) знаходиться і онтогенез, що починається з запліднення яєчка і здійснюється в певних критеріях середовища. Всі знають те, що звідси відмінність між сукупністю генів, одержуваних організмом від батьків, - генотипом і комплексом ознак організму на всіх стадіях його розвитку - фенотипом. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу можливо різна. Але постійно слід врахувати генотипически обумовлену норму реакції організму на впливи середовища. Зміни у фенотипі не відображаються правильно на генотипической структурі статевих клітин, бо звичайне уявлення про успадкування набутих ознак відкинуто, як що не має фактичної бази і невірне на теоретичному рівні. Механізм реалізації Спадковість (біол.) впроцесі розвитку особини, мабуть, пов'язаний зі зміною діяння різних генів в часі і здійснюється за сприяння ядра і цитоплазми, в якій відбувається синтез тих чи інших білків на базі програми, записаної в ДНК і передається в цитоплазму з інформаційною РНК.

Закономірності Спадковість (біол.) мають величезне значення для практики сільського господарства і медицини. На їх грунтуються виведення нових і поліпшення наявних видів рослин та порід тварин. Дослідження закономірностей Спадковість (біол.) привело до наукового обгрунтування застосовувалися раніше емпірично способів селекції і до розробки новітніх прийомів (експериментальний мутагенез, гетерозис, поліплоїдія та ін.) Дані генетики людини показали, що досить часті гени, що визначають розвиток різних каліцтв і спадкових хвороб; спадкових захворювань обміну, психологічних та інших (див. «Молекулярні хвороби», Хромосомні захворювання, Мед генетика). Зменшенню ймовірності виникнення в сім'ях спадково хворих малюків покликані сприяти медико-генетичні консультації. Рання діагностика спадкових хвороб дозволяє застосувати потрібні методи лікування. Значно важливий облік Спадковість (біол.) в реакції різних людей на ліки та ін хім речовини, також в імунологічних реакціях. Безперечна роль молекулярно-генетичних пристроїв в етіології злоякісних пухлин.

Явища Спадковість (біол.) стають в різній формі в залежності від рівня життя, на якому вони вивчаються (молекула, клітинка, організм, популяція). Але в кінцевому рахунку Спадковість (біол.) забезпечується самовідтворенням матеріальних одиниць Спадковість (біол.) (генів і цитоплазматичних частин), молекулярна структура яких відома. Закономірний матричний вдачу їх ауторепродукціі порушується мутаціями окремих генів або перебудовами генетичних систем в цілому. Уявіть собі один факт про те, що всяка зміна в ауторепродуцірующемся елементі успадковується константності.

Літ.: Вільсон Е., Клітинка і її роль в розвитку і спадковості, пер. з англ., т. 1-2, М. - Л., 1936-40; Морган Т., Вибрані роботи з генетики, пров. з англ., М. - Л., 1937; Седжер Р., Райн Ф., Цитологічні і хім бази спадковості, пров. з англ., М., 1964; Сталь Ф., Механізми спадковості, пер. з англ., М., 1966; Лобашев М. Було б погано, якби ми не відзначили те, що е., Генетика, 2 изд., Л., 1967; Гайсинович А. Треба сказати те, що е., Зародження генетики, М., 1967; Уотсон Дж. Д., Молекулярна біологія гена, пер. з англ., М., 1967; Успіхи сучасної генетики. СБ ст., ст. 1-4, М., 1967-72; Класики російської генетики. СБ ст., Л., 1968; Дубінін Спадковість (біол.) П., Громадська генетика, М., 1970; Ічас М., Біо код, пров. з англ., М., 1971; Меттлер Л., Грегг Т., Генетика популяцій і еволюція, пер. з англ., М., 1972; Weber Е., Mathematische Grundlagen der Genetik, Jena, 1967; Sinnott Е., Dunn L., Dobzhansky Th., Principles of genetics, NY, 1958.

У Великій Російської Енциклопедії поруч зі словом "Спадковість (біол.)" Спадкове право | Буківка "Н" | На початок | Буквосполучення "НА" | Спадковість (у сплавах)

Стаття про слово "Спадковість (біол.)" у Великій Російської Енциклопедії була прочитана 7966 раз

Переглядів: 1307 | Додав: chords | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Меню сайту
Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архів записів
--------